വായിക്കാം വാനോളം...

ജൂൺ 19 വായനദിനം

 മലയാളിയുടെ വാ യനയിൽ വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട പി.എൻ. പണിക്കരുടെ ചരമദിനം. കണ്ണടച്ചുതുറക്കുന്ന സമയം കൊണ്ടു നാം വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലോ? നല്ല ...

വിക്കിപീഡിയയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായും അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരായും വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമേ കാണൂ. കാരണം, അത്രമേൽ സ്വാധീനം വിക്കിപീഡിയ നമ്മളിലൊക്കെ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരശേഖരണങ്ങൾക്ക്​ വളരെയെളുപ്പം ആശ്ര...

വായിച്ചുതന്നെ വളരണം...

മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നല്ല കൃതികൾ സമ്മാനിച്ച ശ്രദ്ധേയയായ എഴുത്തുകാരിയാണ് ഇന്ദു മേനോൻ. ചെറുകഥാരചനയിലെ അവരുടെ 
വ്യത്യസ്ത ശൈലി വായനക്കാരെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. ജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളും എഴുത്തിലെ ലാളിത്യവുമെല്ലാം 
പുത്തൻതലമുറയിലെ വായനയോട് ഇഴുകിച്ചേരുന്നു. 2002ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ലെസ്ബിയൻ പശു’ എന്ന ഇന്ദ...

  • best wishes velicham
    shameema E
© Copyright 2016 Madhyamam. All rights reserved.